Créditos

Do sitio web
Este sitio foi deseñado por (Piedrapapeltijera) durante 2019.

Deseño, maquetación:  Xose García

Usouse a tipografía Noto Sans de Google. Ver en Google Fonts

Do proxecto
Fotografía, identidade e dirección de arte: Xosé García